Privacyverklaring

BlackFridaySuperSale.nl is onderdeel van Servicevoorjou.nl. Servicevoorjou.nl vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met privacy at blackfridaysupersale.nl.

Artikel 1 Wie zijn wij?
Servicevoorjou.nl is een eenmanszaak, gevestigd te (1704 MB) Heerhugowaard aan de Vrederiksakker 34. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62385933. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Wij verwerken uw naam, bedrijfsnaam, cookies, ip-adres, eventuele logo en overige gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant of partner te maken. Wij verwijderen deze gegevens na de looptijd van onze overeenkomst.

Om uw bestelling te beheren zal ik uw naam, leveringsadres, factuuradres en e-mail tot 7 jaar na onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand, tenzij u eerder een verzoek doet tot verwijdering. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, klantnummer, e-mail, factuurnummer en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens, volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst, 7 jaar.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

Servicevoorjou.nl heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam, e-mail, eventuele website en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Daarnaast verwerken wij uw ip-adres voor affiliate marketing. Hiervoor worden trackingcookies geplaatst die kunnen volgen of u via mijn website op de website van een van onze partners terecht bent gekomen. Wij kunnen deze gegevens echter niet naar u als persoon herleiden. Wij verwijderen deze gegevens ook zodra de overeenkomst met onze partner is beeindigd.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Wanneer u contact op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam, e-mail en website. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond.

Tot slot verwerken wij uw naam, e-mail, ip-adres en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren todat u uw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Servicevoorjou.nl om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar privacy at blackfridaysupersale.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5  Wie ontvangen uw gegevens?
Servicevoorjou.nl zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Hieronder vallen ook de affiliatenetwerken waar wij mee werken. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen.

Artikel 6 Slotbepalingen
Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar privacy at blackfridaysupersale.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.